Spring naar inhoud

Energie uit de Wijk Challenge

2020-2021

De begeleiding van de zeven Haagse Energie Toppers van 2021 is gestart. Ondertussen is ook de derde challenge begonnen!

Bekijk de Toppers Klik hier om een initiatief te helpen
Bekijk de nieuwe challenge Klik hier om een initiatief te helpen
Hoe gaat het nu verder?

Hoe gaat het nu verder?

De 7 nieuwe bewonersinitatieven voeren zelfstandig hun plannen uit in 2021 en krijgen daarbij begeleiding van de gemeente om waar mogelijk versneld resultaten te behalen. Hiervoor organiseert de gemeente optionele (online) bijeenkomsten, trainingen en individuele begeleidingssessies. De bewonersgroepen die niet zijn uitgekozen, krijgen tips van de gemeente om ze op weg te helpen om hun project te kunnen uitvoeren. Zo kunnen zij ook een bijdrage leveren aan de overstap naar een stad op schone energie. 

Lees meer op Duurzame Stad Klik hier om meer te lezen op de website Duurzame Stad
Wat ging eraan vooraf?

Wat ging eraan vooraf?

De inschrijving voor de tweede editie van de Energie uit de wijk Challenge liep van 5 augustus tot 1 oktober 2020. 19 bewonersgroepen hebben via deze website hun uitgewerkte plan met begroting ingediend. Alle initiatieven werden gepubliceerd en bewoners konden een initiatief steunen en feedback geven. Een onafhankelijke adviescommissie heeft de inzendingen beoordeeld en een voorselectie gemaakt. Op 28 oktober hebben 7 bewonersgroepen hun plannen gepresenteerd en zijn ze allemaal gekozen tot Haagse Energie Topper 2021.  

Waarom deze Challenge?

Waarom deze Challenge?

Er zijn al veel wijken, buurten en straten in Den Haag waar bewoners met elkaar plannen maken of nadenken over mogelijkheden om hun eigen omgeving duurzamer te maken. Soms blijven initiatiefnemers en initiatieven helaas steken in de ‘planfase’. Met de Challenge stimuleren we inwoners om activiteiten gericht op de energietransitie (energiebesparing of opwekking van schone energie) op te starten in hun wijk. Zo maken inwoners zelf de overstap van fossiele energiebronnen naar schone energie. De Challenge sluit aan bij de ambities uit het Ontwerp Stedelijk Energieplan van de gemeente om de komende jaren 25.000 tot 30.000 bestaande woningen van duurzame energie te voorzien of ze hierop voor te bereiden. 

Tijdlijn

Tijdlijn

juli 2020

Lancering Challenge

augustus t/m oktober 2020

Initiatief indienen

oktober 2020

Bekendmaking kandidaten en voorselectie

oktober 2020

Pitchen voor jury en bekendmaking Haagse Energie Toppers

november 2020

Start ondersteuning Haagse Energie Toppers

januari 2021 t/m december 2021

Uitvoering initiatieven

Wil jij een initiatief bij jou in de wijk helpen?

Bekijk de initiatieven en bied je hulp aan. 

Help een initiatief Klik hier om een initiatief te helpen

Login om verder te gaanCancel