Spring naar inhoud

Privacyverklaring Energie uit de Wijk Challenge

In het kort

Via de website van Energie uit de Wijk worden persoonsgegevens verwerkt. De gemeente vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die je ons via de website verstrekt en persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

Op deze pagina

Algemeen
Grondslag
Categorieën persoonsgegevens
Bewaartermijnen

Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Den Haag.

1. Algemeen

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het hangt af van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies worden verwerkt en voor welk doel. Hieronder lees je voor welke doelen op Energie uit de Wijk persoonsgegevens worden verwerkt.

Doel

  • Verzamelen van initiatieven van bewoners om de wijk, buurt of straat duurzamer te maken en over te stappen op schone energie.
  • Uitvoeren van een draagvlakmeting en een haalbaarheidscheck op de ingediende initiatieven.

Subdoelen

  • Inzicht krijgen in waar de likes op de ingediende initiatieven vandaan komen.
  • Bewoners met elkaar in contact brengen zodat initiatieven hulp kunnen ontvangen uit de wijk. 
  • Contact opnemen met bewoners over hun initiatief.

2. Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een taak van algemeen belang, namelijk om in het kader van een zorgvuldige voorbereiding van besluiten (Algemene wet bestuursrecht) tot een gedragen besteding te komen van de € 500.000,- vanuit de subsidieregeling Energie uit de Wijk Challenge Den Haag 2020.

3. Categorieën persoonsgegevens

Postcode: van 5 augustus t/m 1 oktober 2020 (indienen, liken van en reageren op initiatieven) registreren we postcodes, omdat we willen weten waar de likes en reacties vandaan komen. Zijn het bewoners van Den Haag die hun mening geven of komen de reacties uit Groningen?

Naam: van 5 augustus t/m 1 oktober 2020 vragen we mensen die zich registreren om hun naam op te geven. Als je een initiatief indient, is je naam zichtbaar op de pagina van jouw ingediende initiatief. Als je een reactie plaatst is je naam ook zichtbaar op de pagina. Dit doen we omdat het de kwaliteit van het gesprek / discussie verbetert. Je kunt uiteraard een alias opgeven.

E-mail: van 5 augustus t/m 1 oktober 2020 vragen we mensen die zich registreren om een e-mailadres, omdat we in contact willen (kunnen) komen over hun ingediende initiatief. De indieners van initiatieven worden persoonlijk geïnformeerd per e-mail. 

Telefoonnummer: van 5 augustus t/m 1 oktober 2020 vragen we mensen die een initiatief indienen optioneel om hun telefoonnummer. Dit doen we om snel contact op te kunnen nemen over het initiatief. 

IP-adressen: van 5 augustus t/m 1 oktober 2020 worden tijdelijk IP-adressen opgeslagen om eventuele onregelmatigheden in het liken en indienen van initiatieven te kunnen opsporen.

4. Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Voor jouw persoonsgegevens die zijn verwerkt in het kader van Energie uit de Wijk geldt het volgende:

  • Het indienen en liken van initiatieven loopt af op 1 oktober 2020. Daarna wordt de website Energie uit de Wijk statisch gemaakt. Initiatieven, namen van indieners, aantal likes en reacties blijven wel zichtbaar op de website.
  • Na 1 oktober 2020 worden de verzamelde gegevens verwerkt in een beknopte (geanonimiseerde) analyse van waar mensen vandaan komen die hebben meegedaan aan het liken, per initiatief. Deze informatie wordt met de reacties meegestuurd aan de medewerkers van de gemeente en de jury die de selectie doen op de initiatieven.

Op 29 oktober 2020 worden de Haagse Energie Toppers bekend gemaakt. De website en alle initiatieven blijven voor archiefdoeleinden online. Op 29 december 2020 (twee maanden na afronding van de Energie uit de Wijk Challenge), worden de namen van de initiatiefindieners en namen van mensen die gereageerd hebben op initiatieven op de website geanonimiseerd. Ook de achterliggende databases worden verwijderd: de geregistreerde namen, postcodes, e-mailadressen, telefoonnummers en IP-adressen.

Login om verder te gaanCancel