Spring naar inhoud

Veelgestelde vragen

In het kort

Heb je vragen over de Energie uit de Wijk Challenge of het gebruik van de site? Kijk dan eerst of je vraag op deze pagina wordt beantwoord.

Staat het antwoord op je vraag er niet tussen? Stuur dan een e-mail naar energieuitdewijk@denhaag.nl. Je krijgt zo snel mogelijk antwoord.

Komt er in 2021-2022 weer een editie van de Challenge?

Het voornemen van de gemeente is om de Challenge ook in 2021-2022 te organiseren. Wanneer er meer bekend is over een eventuele volgende editie wordt dat onder andere op deze pagina bekend gemaakt.

Hoe zijn de projecten voor de challenge beoordeeld?

Aanmeldingen voor de Challenge zijn beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie. Voorafgaand aan de beoordeling door deze adviescommissie zijn aanmeldingen getoetst op formele eisen van compleetheid, geschiktheidseisen, uitsluitingsgronden en selectiecriteria (zoals geformuleerd in de subsidieregeling energie uit de wijk challenge 2020) door een werkgroep van ambtenaren van de gemeente Den Haag. De adviescommissie stelt per aanmelding een gezamenlijke beoordeling vast op basis van criteria in de subsidieregeling. Dat zijn de volgende criteria:

1. de mate waarin de activiteit waarop de aanvraag betrekking heeft en bijdraagt aan de gemeentelijke subsidiedoelstelling (40);

2. . de mate waarin het bewonersinitiatief is gericht op uitvoering (tegenover onderzoek of planvorming) en kan starten binnen 12 maanden (30);

3. de mate waarin het bewonersinitiatief een samenwerking is tussen meerdere inwoners is (15); en

4. de mate waarin het bewonersinitiatief al draagvlak geniet in de lokale gemeenschap (15).

Het eerste resultaat van de beoordeling, de voorselectie, is bekend gemaakt medio oktober. De voorselectie is uitgenodigd om hun plannen te presenteren aan de adviescommissie op 28 oktober. De uiteindelijke selectie is gekozen op 28 oktober. Toelichtingen op de beoordelingen van de aangemelde initiatieven worden per brief gedeeld met de indieners.

Ik heb een initiatief voor de overstap op schone energie, hoe kan de gemeente mij daarbij ondersteunen?

Leuk dat je een initiatief hebt! Er zijn vanuit de gemeente diverse mogelijkheden om jouw initiatief te ondersteunen. Voor een overzicht van subsidiemogelijkheden voor inwoners van de gemeente Den Haag is het de moeite waard om de website Duurzame Stad te bezoeken. Daar vind je bijvoorbeeld informatie over het vervangen van een warmteoplossing op gas naar een andere energiebron (regeling ‘wonen op schone energie 2020’) en het professioneel voorbereiden van een energie project (regeling ‘lokale initiatieven energie transitie’).

Ook kan je voor inspiratie en projecten voor verduurzaming in de stad kijken op de site van Duurzaam Den Haag.

Waarom is er een Energie uit de Wijk Challenge?

Er zijn al veel wijken, buurten en straten in Den Haag waar bewoners met elkaar plannen maken of nadenken over mogelijkheden om hun eigen omgeving duurzamer te maken. Soms blijven initiatiefnemers en initiatieven steken in de ‘planfase’. Met de Challenge stimuleren we groepen inwoners om activiteiten gericht op de energietransitie (energiebesparing of opwekking van schone energie) op te starten. Zo kunnen inwoners zelf de overstap maken van fossiele energiebronnen naar schone energie. De Challenge sluit aan bij de ambities uit het Ontwerp Stedelijk Energieplan van de gemeente om de komende jaren 25.000 tot 30.000 bestaande woningen van duurzame energie te voorzien of ze hierop voorbereiden.

Voor wie is de Challenge bedoeld?

Bewonersgroepen. Groepen bewoners met een plan om hun wijk, buurt of straat duurzamer te maken en over te stappen op schone energie.

Individuele bewoners. Bewoners kunnen zich aansluiten bij een initiatief in hun wijk. Volg de ingediende initiatieven en bied je hulp aan.

Ondernemers. De Challenge is bedoeld voor bewonersinitiatieven. Wil je als (lokale) ondernemer bijdragen aan een initiatief? Volg de ingediende initiatieven en bied je hulp aan.

Hoe is het totale subsidiebedrag van € 500.000,- verdeeld over de initiatieven?

Een onafhankelijke adviescommissie heeft de ingediende plannen en begrotingen beoordeeld ten opzichte van elkaar, op volledigheid en de mate waarin ze voldeden aan de criteria. Een ingediend initiatief kon na selectie een subsidiebedrag van maximaal € 100.000,- toegekend krijgen. In het overzicht van geselecteerde initiatieven staat welk bedrag er toegekend is per initiatief. Er was vooraf geen bepaald maximum aantal plannen dat geselecteerd kon worden als 'Haagse Energie Topper'. Dat aantal was afhankelijk van de kwaliteit van ingediende plannen en de omvang van de begrotingen.

Hoe kan ik mijn ingediende initiatief op Energie uit de Wijk delen op mijn Facebookpagina, Twitter, WhatsApp, etc.?

Op jouw planpagina vind je rechts bovenaan onder het kopje ‘Deel dit plan’ knoppen om je plan te delen via Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp en e-mail. Je kunt natuurlijk ook de URL van je planpagina kopiëren uit de adresbalk van je internet browser, en deze zelf delen met wijkgenoten.

Ik heb me vergist en wil mijn mening veranderen. Kan ik mijn like en reactie nog veranderen?

Ja, dat kan! Door opnieuw op de stemknop 'voor' te klikken kun je je like ongedaan maken. Nadat je een reactie hebt geplaatst, kun je deze wijzigen of verwijderen via de iconen in de rechterbovenhoek.

Hoe veilig is deze site?

Energie uit de Wijk Challenge neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Meer weten over privacy en beveiliging van persoonsgegevens? Lees dan onze privacyverklaring.

De site werkt niet goed. Waar moet ik dit melden?

Vervelend dat de site niet werkt. We willen dit snel oplossen. Stuur een e-mail naar energieuitdewijk@denhaag.nl met daarin een korte uitleg waar het mis gaat en eventueel de URL van de pagina waar het over gaat. We staan klaar om problemen zo snel mogelijk op te lossen!

Wil jij een initiatief bij jou in de wijk helpen?

Bekijk de initiatieven en bied je hulp aan.

Help een initiatief Klik hier om een initiatief te helpen

Login om verder te gaanCancel